Starten met vaardigheden en portfolio

Vaardigheden worden steeds belangrijker gevonden.

Starten met vaardigheden en portfolio

Als je als school het ontwikkelen van vaardigheden een plaats wilt geven in het curriculum, op welke vaardigheden moet je je dan richten? En hoe beoordeel je deze? Wat komt er allemaal bij kijken? De school ontwikkelt haar eigen visie op welke vaardigheden voor de eigen leerlingen van belang worden geacht.

In deze training van 2 dagdelen gaan we aan de slag met:

  • Bepalen wat nut en noodzaak is van werken aan vaardigheden.
  • Wanneer zijn vaardigheden van belang zijn en hoe krijg je deze inzichtelijk.
  • Stellen we vast welke vaardigheden je als school wilt ontwikkelen en meetbaar maken
  • Wat zijn de gevolgen van werken met vaardigheden voor de hele school: waar moet je aan denken.
  • Praktisch stappenplan: hoe krijg je vaardigheden ingebed in de dagelijkse praktijk van alle docenten en mentoren.

We gaan actief in op deze onderwerpen en gaan we uit van je eigen schoolsituatie. Vooraf doen we een korte intake zodat we aansluiten bij de wensen en vragen die er bij jou op school spelen. Aan het einde van de 2 workshops is er een visiedocument en praktisch stappenplan ontwikkeld dat inzicht geeft in wat het werken aan vaardigheden de school kan brengen en wat globaal nodig is om hiermee aan de slag te gaan.

Informatie

Doelgroep
Docenten, mentoren en management van de school.
Alleen op schoollocatie
€ 1.450,- excl. btw
Duur
2 maal 3 uur
Ik wil me aanmelden

Gerelateerde trainingen